Zdenek Merta – 70 let

Dnes, tedy 25. dubna, slaví kulaté 70. narozeniny český hudební skladatel, klavírista a producent Zdenek Merta, který je autorem hudby k desítkám televizních pořadů a filmů, několika komorních a symfonických skladeb, dvou baletů a ve spolupráci především s libretistou Stanislavem Mošou také několika původních muzikálů.

Zdenek Merta vystudoval obor varhany a dirigování na Státní konzervatoři v Praze a později navázal studiem skladby na HAMU, které ho přivedlo k vlastním hudebním projektům s nejrůznějšími partnery, pro něž skládal nebo připravoval autorské pořady. Dlouhodobě spolupracoval například s Petrou Černockou, Hanou Hegerovou, Petrou Janů, se kterou připravil autorský program Trochu jinak pro pražskou Redutu, či s manželkou Zorou Jandovou, s níž podílel na dalším autorském programu s názvem Premiéra tamtéž.

Své muzikály Merta složil a skládá především pro Městské divadlo Brno, některé z nich se však dočkaly uvedení i na dalších scénách. S muzikálovou tvorbou začal Merta v 90. letech, jeho prvním počinem na tomto poli byly Shakespearovou hrou inspirované Sny svatojánských nocí. Muzikálová féerie Sny svatojánských nocí byla samotnými autory označena za oslavu lásky, která však musí projít mnoha zatěžkávacími zkouškami, než je jí dopřán šťastný konec. Premiéra se konala v roce 1991 v Divadle bratří Mrštíků (dnes Městské divadlo Brno), v roce následujícím se pak muzikál uváděl i na Křižíkově fontáně v Praze. Existuje také jeho německá a anglická verze, která se jako zájezdové představení prezentovala v řadě evropských zemí.

Roku 1994 spatřil světlo světa muzikál Bastard s tak trochu faustovskou tematikou. Titulní hrdina je totiž v podstatě jakýmsi pokusným materiálem pro Boha a Ďábla, kteří na něm chtějí testovat svůj vliv a vystavují ho nejrůznějším zkouškám a pokušením. V roce 1998 následoval Babylon, který vychází z biblického příběhu o stavbě babylonské věže a akcentuje neschopnost lidí domluvit se, jejich touhu po moci a netolerantnost k druhým. Svět plný andělů premiérovaný v roce 2000 je pak zejména příběhem o lásce, ovšem také o tom, že každý z nás má svého anděla strážného, který nad námi bdí a hlídá nás. Zahrada divů z roku 2005 je pak rodinným pohádkovým příběhem o věčném boji dobra se zlem.

Jedním z nejpozoruhodnějších děl skladatele Zdenka Merty, tentokrát napsaným s libretistou a textařem Karlem Šípem, je Ferdinand Kd’e Ste. Autoři ho překvapivě neoznačili jako muzikál, ale jako operetu. Není divu, vždyť jeho děj se odehrává v Rakousku-Uhersku v posledních letech před vypuknutím 1. světové války. Retro muzikál plný hravého humoru, nadhledu i nadsázky zobrazuje lásku následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este k hraběnce Žofii Chotkové, nahlíží do prostředí císařského dvora, vysmívá se donášení tajných policistů nebo ukazuje přípravu sarajevského atentátu.

V roce 2008 přišel Zdenek Merta s libretistou Stanislavem Mošou s dramatickým muzikálem Peklo, první částí muzikálové trilogie inspirované Dantovou Božskou komedií (La Divina Commedia). Jde nicméně o inspiraci velmi volnou, v podstatě jen tematickou. Příběh je situován do současnosti a jeho hlavním hrdinou je mladý sochař David, který se musí vydat na cestu do samotného pekla, aby vzkřísil svou mrtvou lásku. V roce 2013 navázal muzikál nazvaný Očistec, který má spíše komediální, kabaretní charakter a zachycuje osudy tří rockerů, kteří se v tajemném klášteře pokouší oprostit od všech pozemských rozkoší. Závěrečný díl trilogie nazvaný Ráj měl premiéru v únoru 2020, tedy těsně před propuknutím koronavirové pandemie. Poslední část trilogie tentokrát přenáší diváky do blízké budoucnosti, v níž je náš svět kontrolován mimozemšťany a najít a udržet si lásku se zde jeví jako takřka nemožný úkol. Láska je ostatně tématem, které se tvorbou tandemu Merta-Moša prolíná od samého počátku a v nějaké formě se objevuje ve všech jejich muzikálech.